Projekty finansowane z Funduszy Europejskich

Aktualne projekty:

Rozwój innowacyjnych technologii cyfrowych w dotychczasowych usługach oraz poszerzenie oferty o usługę nową przez Polskie Kluby sp. z o.o. ” nr MRPO.02.01.01-12-0319/12 w ramach II osi priorytetowej małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka Regionalnej Szansy” , Działanie 2.1 ”Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.”

W skład projektu wchodzi:

  • Cyfrowy system audio do kamer
  • Cyfrowy mobilny system nagłośnieniowy do zastosowania w realizacjach Audio Wideo
  • Cyfrowy system symultaniczny BOSCH Integrus
  • System realizacji wizji wielkoformatowej Watchout
  • Mobilny system projekcyjny FullHD- wielkoformatowy

Projekty zrealizowane:

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A – Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, zrealizowaliśmy projekt:

„Wdrożenie innowacyjnej co najmniej na skalę ponadregionalną technologii cyfrowej w usługach świadczonych przez Polskie Kluby sp. z o.o. w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Polskie Kluby Sp. z o.o.”

Główny celprojektu MRPO.02.01.01-12-0526/10: rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa, podniesienie jego konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi jaka są realizacje wideo oraz tłumaczenia symultaniczne w technologiach cyfrowych

Przedmiotem zakupu: Kamery cyfrowe HD, Stacja Robocza, Cyfrowy mixer wideo HD, Kabiny symultaniczne zgodne ze standardami UE, Cyfrowa aparatura symultaniczna pracująca w podczerwieni oraz odbiorniki przekładu .
W wyniku realizacji projektu zostały zatrudnione 3 osoby, na stanowiskach Operator sprzętu multimedialnego .

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków MRPO 2007/2013, wyniosła 40% ceny zakupu.

 

loga_dotacja